Aktuality

Doprava na festival EĽRO
7.7.2017

Doprava na festival EĽRO

Novinkou tohto ročníka festivalu EĽRO je aj zabezpečenie celodennej autobusovej linky medzi Popradom a Kežmarkom.


Aktualizácia webového sídla
30.6.2017

Aktualizácia webového sídla

V termíne od 3. 7. 2017 do 7. 7. 2017 nebude zabezpečená aktualizácia webového sídla.


Oznam o termíne volieb
30.6.2017

Oznam o termíne volieb

V sekcii Voľby a referendá boli zverejnené informácie k voľbám do orgánov samosprávnych krajjov.


Neschválená dotácia na zateplenie budovy
30.6.2017

Neschválená dotácia na zateplenie budovy

Minister ŽP rozhodol dňa 30. júna 2017 o nepodporení predloženého projektu: Zateplenie budovy CVČ.


Distribúcia Spektra 2003
30.6.2017

Distribúcia Spektra 2003

Distribúcia Spektra do Vašich schránok sa uskutoční dnes, t. j. 30. 6. 2017.


Aktuálny jedálny lístok
29.6.2017

Aktuálny jedálny lístok

V časti Organizácie - Jedáleň bol zverejnený aktuálny jedálny lístok.


Verejná vyhláška - Ložisko pre povrchovú ťažbu štrkopieskov
29.6.2017

Verejná vyhláška - Ložisko pre povrchovú ťažbu štrkopieskov

Obec Rakúsy zverejňuje Verejnú vyhlášku vo veci oznámenia o začatí územného konania o využití územia.


Schválenie výsledkov VK
29.6.2017

Schválenie výsledkov VK

Sprostredkovateľským orgánom Ministerstva vnútra SR - Úradom splnomocnenca vlády SR pre RK


Vizualizácia telocvične
28.6.2017

Vizualizácia telocvične

Novostavba telocvične pozná svoju finálnu podobu.


Cyklopúť 2017
28.6.2017

Cyklopúť 2017

Komisia školstva, mládeže, kultúry a športu pozýva všetkých obyvateľov na Cyklopúť Marianská hora Levoča.

© 2017 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!