Želáme pekné sviatky

12. apríl 2017

Samospráva obce želá všetkym obyvateľom obce požehnané a milostiplné veľkonočné sviatky.

Súvisiace obrázky