Centrum voľného času

Názov:   Centrum voľného času
Adresa:   Rakúsy 81, 059 76  Rakúsy
Riaditeľka:   Mgr. Monika Jurašková
     
Telefón:   0911 262 311
Email:   cvc.rakusy@gmail.com
Web:   www.cvcrakusy.sk - neaktualizovaný

 

Všetky informácie o aktuálnom dianí v CVČ nájdete aj na facebooku  - Amaro Gav Rakúsy.

 

 

Stavba Centra voľného času 

Inštalácia preliezok 

Pastorácia v CVČ

Aktivity s deťmi 

Ďalšie aktivity