Dotácie

AKTUALITY

 

Opakované podanie žiadosti o dotáciu - Prezídium HaZZ - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - dátum podania marec 2018

  

STAV ŽIADOSTI 

Podanie žiadosti o dotáciu - Úrad splnomocnenca vlády SR pre RK - Rekonštrukcia spoločných priestorov bytových domov - dátum podania  21. 7. 2017 - rozhodnutie o neschválení zo dňa 9. 2. 2018

Podanie žiadosti o dotáciu - Prezídium HaZZ - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - dátum podania 14. 8. 2017 -  nedoručené rozhodnutie o neschválení

Podanie žiadosti o dotáciu - Envirofond - Zateplenie budovy CVČ - dátum podania 15. 3. 2017 -  rozhodnutie o neschválení zo dňa 30. 6. 2017

Prešovský samosprávny kraj - Modernizácia multifunkčného športového ihriska v obci Rakúsy - schválená dňa 19. 6. 2017

Envirofond - Vybudovanie vodomerných šácht v osade - rozhodnutie o neschválení zo dňa 6. 4. 2017

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!