Dotácie

AKTUALITY

 

Podanie žiadosti o dotáciu - Prešovský samosprávny kraj - Oprava multifuknčného ihriska - dátum podania 7. 4. 2017

Podanie žiadosti o dotáciu - Prezídium HaZZ - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - dátum podania 28. 3. 2017

Podanie žiadosti o dotáciu - Envirofond - Zateplenie budovy CVČ - dátum podania 15. 3. 2017 

Podanie žiadosti o dotáciu - Envirofond - Vybudovanie vodomerných šácht v osade - dátum podania 30. 10. 2016 

  

STAV ŽIADOSTI 

 

Envirofond - Vybudovanie vodomerných šácht v osade - rozhodnutie o neschválení zo dňa 6. 4. 2017