Dotácie

AKTUALITY

 

Podanie žiadosti o dotáciu - Prezídium HaZZ - Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice - dátum podania 28. 3. 2017

  

STAV ŽIADOSTI 

Podanie žiadosti o dotáciu - Envirofond - Zateplenie budovy CVČ - dátum podania 15. 3. 2017 -  rozhodnutie o neschválení zo dňa 30. 6. 2017

Prešovský samosprávny kraj - Modernizácia multifuknčného športového ihriska v obci Rakúsy - schválená dňa 19. 6. 2017

Envirofond - Vybudovanie vodomerných šácht v osade - rozhodnutie o neschválení zo dňa 6. 4. 2017

© 2017 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!