Mesačník Spektrum

SPEKTRUM 2003 - ISSN 1339-6676

Mesačník Spektrum vydáva Obec Rakúsy

Šéfredaktor: Ing. Jaroslav Bukovina

Tlač: BEST MEDIA o8 spol. s r. o.,

Evidenčné číslo: EV 4118/10

DORUČOVANIE PRÍSPEVKOV

Osobne každý pracovný deň na OcÚ č. 35 - kancelária prednostu, PaM, projekty a VO alebo emailom na adresy:  spektrum2003@rakusy.sk alebo spektrum2003@szm.sk

Redakčný tím:

Ing. Jaroslav Bukovina
Mgr. Monika Jurašková
Mgr. Eva Bedlovičová
Mgr. Zdenka Bukovinová 
Michaela Tureková
Mgr. Alexandra Gojdičová

Rubriky:

Na úvod
Dianie v obci
Téma čísla
Písali ste nám
Fakt alebo Fikcia
NAJ
Kalendárium
Aktivity
Udialo sa
Z kroniky obce
Z našej farnosti
Archív slávnych
Minulé časy
Oznamy
Diár
Zdravie
Na paškál
Receptárium
Rukami-nohami

A iné...

Vážení čitatelia, rubriky budeme upravovať podľa Vašej spätnej väzby a na základe získaných materiálov.

Podporte svoj časopis

Ako? Zapojte sa do jeho tvorby ako externý spolupracovník. Pripravte návrh rubriky, zašlite nám ju a spolupráca sa môže začať. Hľadáme aktívnych, kreatívnych ľudí, ktorí radi na sebe pracujú a pre ktorých je cťou urobiť niečo pre našu obec.

Redakčný tím sa na teba teší!!!