Mesačník Spektrum

SPEKTRUM 2003 - ISSN 1339-6676

Mesačník Spektrum vydáva Obec Rakúsy

Šéfredaktor: Ing. Jaroslav Bukovina

Tlač: BEST MEDIA o8 spol. s r. o.,

Evidenčné číslo: EV 4118/10

DORUČOVANIE PRÍSPEVKOV

Osobne každý pracovný deň na OcÚ č. 35 - kancelária prednostu, PaM, projekty a VO alebo emailom na adresu:  spektrum2003@rakusy.sk

Redakčný tím:

Ing. Jaroslav Bukovina
Mgr. Eva Bedlovičová
Mgr. Zdenka Bukovinová 
Michaela Tureková
Ing. Marcela Džurňáková
Renátka Pitoňáková
Michal Václav

Rubriky:

Úvodom
Spravodaj
Kalendárium
Infostánok
Zdravie
Príspevky a udalosti
Bez slov
Z kroniky obce
Duchovné témy
Archív slávnych
Minulé časy
Objektívom
Na paškál
Michaela a jej knižná edícia
Receptárium
Rukami-nohami

A iné...

Vážení čitatelia, rubriky budeme upravovať podľa Vašej spätnej väzby a na základe získaných materiálov.

Podporte svoj časopis

Ako? Zapojte sa do jeho tvorby ako externý spolupracovník. Pripravte návrh rubriky, zašlite nám ju a spolupráca sa môže začať. Hľadáme aktívnych, kreatívnych ľudí, ktorí radi na sebe pracujú a pre ktorých je cťou urobiť niečo pre našu obec.

Redakčný tím sa na teba teší!!!

 

 

 

© 2017 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!