Obecné zastupiteľstvo

Termín OZ

Obecné zastupiteľstvo zasadá každý druhý štvrtok v mesiaci o 17.30 hod. v priestoroch zasadačky Obecného úradu.

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:

1. Ing. Michal Berežný

2. Pavol Bjalončík

3. Janka Blaščáková

4. Ing. Jaroslav Mačičák

5. Sylvia Pružinská

6. Milan Šavel

7. Mgr. František Tomeček

8. Ing. Marián Valenčík

9. Ján Vida