POPLATKY A DANE

Dane a poplatky pre obec Rakúsy spadá pod agendu p. Kornélie Jendrušákovej. 

Kontakt: 

Obecný úrad č. 34 (budova požiarnej zbrojnice), 2. poschodie, kancelária Evidencie obyvateľstva, daní a poplatkov
052 452 67 28 / kl. 7    register@rakusy.sk