Projekty

 

AKTUALITY

Pripravuje sa ŽONFP - Miestne poriadkové služby - termín predloženia 14. jún 2017
Žiadosť na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice - predpokladaný termín podania - júl 2017
Rekonštrukcia vodovodu v osade - 14. september 2017

Žiadosť - Výstavba cyklotrasy - podanie sa odkladá v rámci tretieho hodnotiaceho kola alebo inej výzvy - projekt kvôli zdržaniu na PF nie je overený v stavebnom konaní

 

 

STAV ŽIADOSTI

NP TSP - schválený -  po podpise zmluvy

NP KC - schválený -  po podpise zmluvy 

 

 

Prehľad malých nepodporených projektov:

Názov projektu
Grantový program
Termín podania
Termín hodnotenia   Stav žiadosti
Dá sa to   SPP nadácia   august 2016   verejné hlasovanie oktober 2016   Projekt nezískal dostatočný počet hlasov na umiestnenie v prvej 4
Krok k novému čitateľovi   Fond na podporu umenia   apríl 2016   jún 2016   neschválená
Cesta je cieľ   Nadácia Slovenská sporiteľna   apríl 2016   jún 2016   neschválená
Centrum kondičnej zóny   nadácia Dôvera   február
2016
  máj 2016   neschválená
Cesta je cieľ   nadácia Ekopolis   november 2015   január 2016   neschválená