OBECNÝ ÚRAD

Verejné obstarávanie


Informatívny prehľad zákaziek. Podklady nájdete v časti Aktuálne výzvy. 
 

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 5.5.2017 Stavebný dozor pre projekt: Výstavba materskej školy v obci Rakúsy - časť osada  BU-S2017/00123  4 095,00 €  zákazka (§117) 
Detail 18.4.2017 Miestna komunikácia v obci Rakúsy - priepust v mieste križovatky  BU-S2017/00108  29 823,90 €  zákazka (§117) 
Detail 20.2.2017 Ochranné pracovné prostriedky  BU-S2017-00060    zákazka (§117) 
Detail 6.2.2017 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby pre projekt: "Cyklotrasa Rakúsy - Mlynčeky"  BU-S2017/00050    zákazka (§117) 
Detail 31.1.2017 "Dodávka výpočtovej a kancelárskej techniky, spotrebného materiálu a služieb spojených so servisom kancelárskej a výpočtovej techniky vrátane správy siete"  BU-S2017/00031    zákazka (§117) 
Detail 14.11.2016 Externý manažment pre projekt v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a s názvom: "Výstavba materskej školy v obci Rakúsy - časť Osada"  522/2016    zákazka (§117) 
Detail 4.11.2016 Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie pre účely vydania stavebného povolenia, realizáciu stavby a LCC hodnotenia pre projekt s názvom: "Výstavba materskej školy v obci Rakúsy - časť Osada  491/2016    zákazka (§117) 
Detail 6.9.2016 Prístupová komunikácia k cintorínu - osada    zákazka (§117) 
Detail 16.8.2016 Rekonštrukcia stúpačiek v osade (nájomné byty) vrátane výmeny sanity  57/2016    zákazka (§117) 
Detail 10.8.2016 Sanácia miesta s nezákonne uloženým odpadom - Rakúsy  341/2016    zákazka (§117) 
Detail 28.6.2016 Projektová dokumentácia na výstavbu miestnej komunikácie (MK) v obci Rakúsy  281/2016    zákazka (§117) 
Detail 7.6.2016 Vypracovanie projektovej dokumentácie diela Kontajnerová základná škola Rakúsy  275/2016    zákazka (§117) 
Detail 20.5.2016 "Projektový manažér - externé riadenie"  246/2016    zákazka (§117) 
Detail 25.3.2016 Vybudovanie povrchového rigola v obci Rakúsy    zákazka (§117) 
Detail 23.3.2016 Realizácia verejného obstarávania vrátane elektronických aukcií  153/2016    zákazka (§117) 
Detail 17.3.2016 Stavebný dozor pre projekt "Zateplenie obecnej budovy v športovom areáli"  147/2016    zákazka (§117) 
Detail 18.2.2016 "Dobudovanie kanalizácie - nádrž na primárny záchyt znečistenia"    zákazka (§117) 
Detail 18.1.2016 Zateplenie obecnej budovy v športovom areáli  Vestník č. 11/2016  126 118,26 €  podlimitná 
Detail 9.12.2015 Realizácia procesu verejného obstarávania za účelom výberu zhotoviteľa diela - Zníženie energetickej náročnosti obecnej budovy    zákazka (§117) 
Detail 8.5.2014 Tovar - 16000000-5 Kúpa- traktora, návesu a čelného nakladača.  5/2014  32 120,00 €  podlimitná 
Detail 7.3.2014 Oznámenie o vyhodnotení ponúk  3/2014    zákazka (§117) 
Detail 7.3.2014 Oznámenie o konečnom poradí uchádzačov verejnej súťaže  3/2014    podlimitná 
Detail 30.12.2013 Zadanie zákazky - Vybavenie komunitného centra  2/2013  7 166,67 €  zákazka (§117) 
Detail 23.12.2013 Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Rakúsy  VO č. 252/2013  157 916,56 €  podlimitná 
© 2017 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!