Všeobecné záväzné nariadenia k Územnému plánu obce

Dátum zverejnenia: 12. 5. 2017


VZN Obce Rakúsy č. 1/2017 zo dňa 11. 5. 2017 

 

K stiahnutiu


 

Dátum zverejnenia: 21. 4. 2017 


Návrh VZN k  Územného plánu obce

 

K stiahnutiu