Základné informácie

 

Mapa stránok

 

Informácie o webovom sídle

Návštevníci stránky www.rakusy.sk, nachádzate sa na oficiálnej webovej stránke obce Rakúsy. Toto webové sídlo - www.rakusy.sk - vlastní a spravuje Obec Rakúsy. 

Stránka prechádza komplexnou aktualizácou  a je spravovaná pomocou redakčného systému. Stránka spĺňa pravidlá prístupnosti a štandardy platné s novou legislatívou. Od januára 2010 je táto stránka dopĺňaná v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Ak niektoré kritéria platnej legislatívy nespĺňame, ospravedlňujeme sa, neustále pracujeme na doplnení všetkých informácií. Ak nám chcete pomôcť, neváhajte kontaktovať správcu webového sídla na adrese:webmaster@rakusy.sk .

Správca a vlastník obsahu

Obec Rakúsy
č. 35
059 76  Rakúsy

IČO: 00326488
DIČ: 2020697261
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko
Č. ú.:                        SK2056000000001635925001
Tel.:                         +421 52 452 6728

Mailové kontakty - podrobné kontakty nájdete v hlavnom menu v časti KONTAKTY!

Všeobecné informácie: obec.rakusy@mail.t.com.sk
Pokladňa:
pokladna@rakusy.sk
Starosta:
starosta@rakusy.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla:
webmaster@rakusy.sk

Redakčný systém

TANGRAM
CONTENT MANAGEMENT SYSTEM

Správca obsahu webového sídla

Ing. Jaroslav Bukovina 
Obecný úrad Rakúsy
webmaster@rakusy.sk

Informácie o kompetenciách - podrobné informácie nájdete v hlavnom menu v časti Organizácie

Obec Rakúsy je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Obec Rakúsy spravuje

  • Obecný úrad
  • Školskú jedáleň
  • Obecnú knižnicu
  • Obecný hasičský zbor
  • Obecné cintoríny a dom smútku
  • Obecný vodovod
     

Obec Rakúsy je zriaďovateľom Základnej školy s MŠ Rakúsy, ktoré sídlia vo viacerých objektoch v obci a meste Kežmarok z kapacitných dôvodov. 

Stavebný úrad obec Rakúsy zastrešuje Stavebný úrad Kežmarok - Slovenská Ves. 

 

 

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!