Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 92014 Zmluva 23. 6. 2005 Predávajúca OBEC Rakúsy je výlučným vlastníkom C-KN parcely č. 1054/2 o výmere 921... Obec Rakúsy 0032648   
Detail Pekáreň Gros 1 Zmluva 1. 6. 2007 Dodávka pekárenských výrobkov - ŠJ Pekáreň Gross, s.r.o. 31677258   
Detail 4965/2008 Zmluva 25. 4. 2008 Dodávka mliekarenských a iných výrobkov podľa ponukového listu a potrieb ŠJ Tatranská mliekareň, a.s. 31654363   
Detail 1-RPC PP/2008 Zmluva 9. 5. 2008 Zmluva o poštových službách Slovenská pošta, a.s. 36631124   
Detail Dohoda Coop Jednota Zmluva 19. 3. 2009 Dodávka tovaru zo skladu podľa výberu COOP Jednota Poprad    
Detail Mešár 1 Zmluva 6. 9. 2010 Dodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ Marek Mešár 33879737   
Detail 01/2010 Zmluva 30. 12. 2010 ZBERNĚ MIESTO, NOVOSTAVBA, Rakúsy - osada, parc.č. 1054/3, 1054/31 Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. 45 371 415  5 425,00 EUR 
Detail 8/2014 Zmluva 30. 12. 2010 Zmluva o externom manažmente, Zberné miesto- Novostavba Realityplus 41761952   
Detail 2 Zmluva 10. 1. 2011 Dodatok k zmluve poštových služieb Slovenská pošta, a.s. 36631124   
Detail 30/2012 Zmluva 23. 3. 2012 ZBERNÉ MIESTO- NOVOSTAVBA PROSPECT spol. s.r.o. 34 107 100  109 235,00 EUR 
Detail 03/2012 Zmluva 24. 5. 2012 Zmluva o dielo - vypracovanie Územného plánu obce Rakúsy Ing. arch. Viktor Malinovský 35576081  11 724,00 EUR 
Detail 3 Zmluva 8. 6. 2012 Dodatok k poskytovaniu poštových služieb Slovenská pošta, a.s. 36631124   
Detail 6/2012 Zmluva 28. 6. 2012 Rekonštrukcia komunitného centra v obci Rakúsy, prístavba a zmena dokončenej stavby,... Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. 45 371 415   
Detail 012/2013 Zmluva 31. 12. 2012 Audítorská spoločnosť AMK audit, s.r.o. 43890229  1 100,00 EUR 
Detail 43/2005 Zmluva 2. 1. 2013 Dodatok k zmluve č.43/2005 W- control,s.r.o. 36 804 207   
Detail 5/2013 Zmluva 2. 1. 2013 Nájomná zmluva - hrobové miesto Mikuláš Gábor   20,00 EUR 
Detail Cimbaľák 1 Zmluva 3. 1. 2013 Dodávka mäsa a mäsových výrobkov - ŠJ Cimbaľák s.r.o. 36473219   
Detail 4/2013 Zmluva 4. 1. 2013 Dodatok č.1 ku zmluve č. AD2/1948/01/2012 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail 1/2013 Zmluva 4. 1. 2013 Dodatok č.1 k zmluve č. tz2012-09-28mk3 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail 1/2013 Zmluva 4. 1. 2013 Dodatok č.2 ku zmluve č. A/1948/04/2011.
Zmluva o aktualizácii programov
TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia