Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 0056-PRB/2012/Z Zmluva 14. 1. 2014 Stavba obytný dom, ktorá sa nachádza v k.ú. Rakúsy na parcele registra ,,C" , parc. č.... Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 30416094  160 880,02 EUR 
Detail 00931517805 Zmluva 2. 5. 2016 Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436   
Detail 01/01/2015 Zmluva 30. 1. 2015 Rámcová dohoda na dodávku architektonických služieb a stavebného poradenstva Projekčná kancelária Archa, s.r.o. 45371415   
Detail 01/2010 Zmluva 30. 12. 2010 ZBERNĚ MIESTO, NOVOSTAVBA, Rakúsy - osada, parc.č. 1054/3, 1054/31 Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. 45 371 415  5 425,00 EUR 
Detail 010 9002022 Zmluva 30. 8. 2013 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 31 596 546  160 881,00 EUR 
Detail 012/2013 Zmluva 31. 12. 2012 Audítorská spoločnosť AMK audit, s.r.o. 43890229  1 100,00 EUR 
Detail 03/2012 Zmluva 24. 5. 2012 Zmluva o dielo - vypracovanie Územného plánu obce Rakúsy Ing. arch. Viktor Malinovský 35576081  11 724,00 EUR 
Detail 04/01/2016 Zmluva 5. 1. 2016 Dohoda o použití cestného motorového vozidla okrem cestného motorového vozidla... Peter Kuruc - Hasičská zbrojnica    
Detail 046/4.1MP/2013 Zmluva 27. 12. 2013 Zberné miesto- Novostavba Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 421 81810  163 190,00 EUR 
Detail 1 Zmluva 25. 2. 2016 Poskytnutie príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnenných UoZ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok 30794536   
Detail 1 Zmluva 27. 8. 2014 Územný plan obce Rakúsy - zmena času plnenia Ing. arch. Viktor Malinovský 35576081   
Detail 1 Zmluva 31. 5. 2016 zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail 1 Zmluva 21. 6. 2016 Doplnenie článku 5.1 zmluvy o poskytovaní služieb - Odmena poskytovateľa - 150 € + DPH -... ATH-PO s.r.o. 46727540  150,00 EUR 
Detail 1 Objednávka 5. 6. 2014 Objednávka nasledovného tovaru: Rukavice gumené jednorázové ZAMAZ, spol. s.r.o.   0,00  
Detail 1 Zmluva 31. 3. 2017 Príloha - ročný rozpočet na rok 2017 W-Control, s.r.o. 36804207   
Detail 1 Zmluva 2. 1. 2017 Dodatok k nájomnej zmluve Cirkev adventistov siedmeho dňa    
Detail 1 Zmluva 25. 1. 2017 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Kežmarok 37938606   
Detail 1 Zmluva 25. 1. 2017 Dohoda o zabezpečovaní podmienok aktivačnej činnosti a poskytnutí príspevku Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Kežmarok 37938606   
Detail 1 Zmluva 28. 10. 2013 Dodatok k uplatneniu zľavy pre dodávku mäsa a mäsových výrobkov - ŠJ Cimbaľák s.r.o. 36473219   
Detail 1 Zmluva 14. 3. 2016 Zateplenie obecnej budovy v športovom areáli Merate, s.r.o. 46571698   
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia