Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 92016 Objednávka 24. 3. 2016 - Toner pre laserovú tlačiareň HP 1020 repasovaný – 2 ks
- Toner pre laserovú tlačiareň...
Taurus Gaborčík    
Detail 1/12/2010 Zmluva 19. 3. 2014 ,,Zhotoviteľ/dodávateľ/poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/ auditu súvisiaceho... Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. 45 371 415   
Detail 1/2015 Zmluva 8. 1. 2015 1. Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení... Úrad práce, sociálnych veci a rodiny Kežmarok 37938606   
Detail 4/2015 Zmluva 4. 8. 2015 1. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa v zmysle tejto zmluvy:
a) audit...
AMK audit, s.r.o. 43890229   
Detail 52015 Zmluva 13. 5. 2015 1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia zákazky:
„Dodávka stavebných prác a materiálov na...
Milan Fáber - TOPVER 10728210   
Detail 102014 Zmluva 1. 10. 2014 1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa externý... KOLIA s.r.o. 36191591   
Detail DF2015/304 Faktúra 2015 29. 6. 2015 2.čiastka za vypracovanie PD pre stavebné W-Control,s.r.o. 36804207  1 320,00 EUR 
Detail DF2016/545 Faktúra 2016 14. 11. 2016 6-mesačná licencia do Národného informačného Národné informačné stredisko SR, a.s 35751291  150,00 EUR 
Detail 1/2015 Zmluva 23. 12. 2014 Aktivácia programu Služieb uvedeného v tabuľke č. 1 Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail 5/2013 Zmluva 23. 5. 2013 Aktivácia služieb uvedeného v tabuľke č.1 Dodatku Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail DF2016/509 Faktúra 2016 25. 10. 2016 Aktualizácia antivírusového programu ESET Taurus Mgr.Michal Gáborčík 34629581  158,40 EUR 
Detail 612016 Objednávka 19. 10. 2016 Aktualizácia antivírusového programu ESET po dobu 2 rokov na 5 PC s uplatnením 20 % zľavy pre... Taurus Mgr. Michal Gáborčík 34629581  158,40 EUR 
Detail DF2014/135 Faktúra 2014 25. 3. 2014 Aktualizácia dát katastra-GPS kataster navigátor TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  43,20 EUR 
Detail DF2014/134 Faktúra 2014 25. 3. 2014 Aktualizácia dát katastra-program WinCITY kataster TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  43,20 EUR 
Detail DF2017/186 Faktúra 2017 21. 4. 2017 Aktualizácia programov - GPS Kataster navigátor TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  43,20 EUR 
Detail DF2016/93 Faktúra 2016 7. 3. 2016 Aktualizácia programov - GPS Kataster navigátor TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  43,20 EUR 
Detail DF2016/92 Faktúra 2016 7. 3. 2016 Aktualizácia programov - program WinCITY Kataster TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  43,20 EUR 
Detail DF2015/95 Faktúra 2015 27. 2. 2015 Aktualizácia programov - r.2015 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  259,60 EUR 
Detail DF2016/91 Faktúra 2016 7. 3. 2016 Aktualizácia programov - r.2016 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  259,60 EUR 
Detail DF2016/654 Faktúra 2016 12. 1. 2017 Aktualizácia programov - r.2016 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805  4,20 EUR 
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia