Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 1/2015 Zmluva 28. 1. 2015 Predávajúca OBEC Rakúsy predáva na základe uznesenia číslo 3/2008 zo dňa
13.3.2008,výpis...
Obec Rakúsy 0032648   
Detail 102/2016/§54-CzKN Zmluva 19. 8. 2016 Dohoda o poskytnutí finančných na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného... Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 30794536   
Detail 1/2015 Zmluva 28. 1. 2015 Predmetom tejto zmluvy je spolupráca Objednávateľa a Zhotoviteľa vo veci informovania a... P4U, s.r.o. 46391100   
Detail 42015 Objednávka 3. 2. 2015 Na základe predchádzajúceho telefonického kontaktu si u Vás objednávame dodanie služby
-...
Pavol Džadoň elektroinštalácia    
Detail 3/2014 Zmluva 12. 3. 2014 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice Podtatranská knižnica v Poprade    
Detail NZ1€14/2014/RCS Zmluva 19. 2. 2014 Rozšírenie STL plynovodu v obci Rakúsy Zmluva o udržbe a opravách plynárenského zariadenia 35 910 739   
Detail Z2212012018201 Zmluva 26. 10. 2013 Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Rakúsy Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621   
Detail 3/2012 Zmluva 30. 12. 2013 Termín dodania tovaru. do 8 týždňov od vypísania záväznej objednávky. Pričom objednávka... PROSPECT spol. s.r.o. 34 107 100   
Detail DOD/01-2013/114/2012-IZ-5.0/V Zmluva 5. 12. 2013 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach s... Fond sociálneho rozvoja 30 854 687   
Detail 5/2013 Zmluva 22. 1. 2014 Správa informačného systému URBIS NAJ, s r.o. 36515001   
Detail 43/2005 Zmluva 2. 1. 2013 Dodatok k zmluve č.43/2005 W- control,s.r.o. 36 804 207   
Detail 4/2013 Zmluva 4. 1. 2013 Dodatok č.1 ku zmluve č. AD2/1948/01/2012 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail 1/2013 Zmluva 4. 1. 2013 Dodatok č.1 k zmluve č. tz2012-09-28mk3 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail 522016 Objednávka 20. 9. 2016 Oprava ponorného čerpadla Peter Pitoňák 31253831   
Detail 1/2013 Zmluva 4. 1. 2013 Dodatok č.2 ku zmluve č. A/1948/04/2011.
Zmluva o aktualizácii programov
TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail 532016 Objednávka 20. 9. 2016 Objednávka počítačovej zostavy TAURUS Mgr. Michal Gáborčík 34629581   
Detail 8022016 Objednávka 9. 2. 2016 Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku - nehnuteľnosť č. 103 Ing. Katarína Kumorovitzová    
Detail 5420160 Objednávka 20. 9. 2016 Objednávka roletiek na okná v obecnej budove Mária Blahovská - DEPLAST    
Detail 5/2013 Zmluva 23. 5. 2013 Aktivácia služieb uvedeného v tabuľke č.1 Dodatku Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail bez čísla Zmluva 2. 2. 2016 Rámcová zmluva o poskytovaní služieb Ing. Vladimír Uram 45691827   
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia