Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Číslo Typ Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail 01/2010 Zmluva 30. 12. 2010 ZBERNĚ MIESTO, NOVOSTAVBA, Rakúsy - osada, parc.č. 1054/3, 1054/31 Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. 45 371 415  5 425,00 EUR 
Detail 30/2012 Zmluva 23. 3. 2012 ZBERNÉ MIESTO- NOVOSTAVBA PROSPECT spol. s.r.o. 34 107 100  109 235,00 EUR 
Detail 3/2014 Zmluva 12. 3. 2014 Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní činnosti obecnej knižnice Podtatranská knižnica v Poprade    
Detail NZ1€14/2014/RCS Zmluva 19. 2. 2014 Rozšírenie STL plynovodu v obci Rakúsy Zmluva o udržbe a opravách plynárenského zariadenia 35 910 739   
Detail Z2212012018201 Zmluva 26. 10. 2013 Rekonštrukcia Komunitného centra v obci Rakúsy Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621   
Detail 3/2012 Zmluva 30. 12. 2013 Termín dodania tovaru. do 8 týždňov od vypísania záväznej objednávky. Pričom objednávka... PROSPECT spol. s.r.o. 34 107 100   
Detail DOD/01-2013/114/2012-IZ-5.0/V Zmluva 5. 12. 2013 Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Terénna sociálna práca v obciach s... Fond sociálneho rozvoja 30 854 687   
Detail 5/2013 Zmluva 22. 1. 2014 Správa informačného systému URBIS NAJ, s r.o. 36515001   
Detail 1/11/2013 Zmluva 25. 11. 2013 Vytvorenie web stránky pre Obec Rakúsy NAJ, s. r.o. 36515001  300,00 EUR 
Detail 10/2013 Zmluva 30. 10. 2013 Občianske hliadky -bezpečnosť a poriadok v obci Rakúsy OZ LPSI 37 945 611  600,00 EUR 
Detail 5720063992 Zmluva 30. 7. 2013 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Generali Slovesko poisťovňa, a.s. 35 709 332  578,00 EUR 
Detail 012/2013 Zmluva 31. 12. 2012 Audítorská spoločnosť AMK audit, s.r.o. 43890229  1 100,00 EUR 
Detail 43/2005 Zmluva 2. 1. 2013 Dodatok k zmluve č.43/2005 W- control,s.r.o. 36 804 207   
Detail 4/2013 Zmluva 4. 1. 2013 Dodatok č.1 ku zmluve č. AD2/1948/01/2012 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail 1/2013 Zmluva 4. 1. 2013 Dodatok č.1 k zmluve č. tz2012-09-28mk3 TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail 1/2013 Zmluva 4. 1. 2013 Dodatok č.2 ku zmluve č. A/1948/04/2011.
Zmluva o aktualizácii programov
TOPSET Solutions s.r.o. 46919805   
Detail 1/2013 Zmluva 30. 1. 2013 Nebytové priestory v objekte so súpisným číslom 55, stojacom na parcele KN-C číslo 320 o... Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok 31999239  3 362,00 EUR 
Detail 5/2013 Zmluva 23. 5. 2013 Aktivácia služieb uvedeného v tabuľke č.1 Dodatku Slovak Telekom, a.s. 35 763 469   
Detail 1/2013 Zmluva 10. 1. 2013 Inzercia obce Rakúsy v publikácií ,,CESTOVANIE PO SLOVENSKU" NEO Slovakia, s.r.o. 46 463 127  124,00 EUR 
Detail 4/DZ 221101207410104 Zmluva 8. 7. 2013 Dodatok č.4/DZ 221101207410104 k Zmluve o NFP č. Z2211012074101 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621   
1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  Ďalšia