Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra 2017 DF2017/705 3.1.2018 Telekomunikačné poplatky - NP TSP a TP Slovak Telekom,a.s. 35763469  29,99 EUR 
Detail Objednávka bez čísla Kupóny MOPS 2.1.2018 Jedálne kupóny - projekt: Činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby v obci... LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  6 800,00 EUR 
Detail Objednávka bez čísla Kupóny Obec Rakúsy 2.1.2018 Jedálne kupóny pre zamestnancov obce Rakúsy na prvý polrok 2018 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 31396674  15 850,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/703 2.1.2018 Ochrana pred požiarmi, BOZP-4.Q.2017 ATH-PO s.r.o. 46727540  180,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/699 28.12.2017 Stavebné práce - kuchynka - spoločenská miestnosť JML s.r.o. 50734598  467,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/700 28.12.2017 Vodoinštalačné práce - stredisko služieb Martin Valenčík - ECCO Therm 44308591  200,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/701 28.12.2017 Športový materiál - stoly na stolný tenis, BELOR s.r.o. 36798983  2 498,53 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/702 28.12.2017 Elektrina - 12/2017 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  670,00 EUR 
Detail Objednávka 6110080026 27.12.2017 Internetová objednávka
Projekt: Činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby v obci...
NAY, a.s. 35739487  368,86 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/691 27.12.2017 Potraviny - ŠJ Anna Ploščicová Rozličný Tovar Potraviny 35218665  269,16 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/692 27.12.2017 Za tlačiarenské služby - časopis Spektrum BEST MEDIA spol s.r.o. 43967388  329,59 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/693 27.12.2017 Preprava žiakov - 12/2017 Theisz Transport s.r.o. 51126672  2 880,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/694 27.12.2017 Telekomunikačné poplatky - Občianska hliadka, MOPS Slovak Telekom,a.s. 35763469  25,87 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/695 27.12.2017 Poplatok za ročné vedenie účtu majiteľa cenných Prima banka Slovensko, a.s. 31575951  57,54 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/696 27.12.2017 Odvoz TKO cez VOK - AČ Technické služby, s.r.o. 31718329  38,29 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/697 27.12.2017 Odmena - vyhotovenie žiadosti o NFP - projekt Premier Consulting EU, s.r.o. 48231657  1 795,20 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/698 27.12.2017 Ochranné pracovné prostriedky - MOPS Pracovné odevy KADO, s.r.o. 50637819  283,75 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/686 22.12.2017 Stravovacie balíčky - HN Ladislav Vdovjak 34627138  1 060,00 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/687 22.12.2017 Členský príspevok OZ Tatry-Pieniny Lag za rok Občianske združenie Tatry-Pieniny Lag 42085284  158,95 EUR 
Detail Faktúra 2017 DF2017/688 22.12.2017 Stavebné práce - oprava miestnych komunikácií Rondo s.r.o. Kežmarok 31671152  9 991,00 EUR 
© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!