Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra 2018 DF2018/179 5.4.2018 Správa informačného systému obce - 3/2018 NAJ,s.r.o. 36515001  20,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/180 5.4.2018 Počítač s príslušenstvom Taurus Mgr.Michal Gáborčík 34629581  623,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/181 5.4.2018 Propagačné predmety - vreckové nože National Pen, Dundalk, Ireland 9726444O  109,49 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/182 5.4.2018 Dodanie a montáž žalúzií - OcÚ-kinosála Deplast Mária Blahovská 40124266  66,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/183 5.4.2018 Vodné-výtokový stojan-osada Podt.vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s. 36500968  399,34 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/184 5.4.2018 Odvoz TKO z obce Technické služby, s.r.o. 31718329  675,77 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/185 5.4.2018 Odvoz TKO cez VOK Technické služby, s.r.o. 31718329  1 058,84 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/186 5.4.2018 Použitie cisterny - fekál-ONB, kanalizácia Jozef Danko 32862644  286,01 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/187 5.4.2018 Údržba verejných priestranstiev, budovy OcÚ, HZ Miroslav Malina 41660544  834,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/188 5.4.2018 Kontrola a čistenie komínov a dymovodov - ONB Jaroslav Janík 35112280  1 080,00 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/189 5.4.2018 Vytýčenie cesty pri IBV JUH Ing. Pavel Brutovský 34631763  420,00 EUR 
Detail Objednávka 212018 5.4.2018 Objednávka dopracovania technickej dokumentácie na rozšírenie vodovodu v osade Ing. Peter Nemec    
Detail Objednávka 202018 3.4.2018 Objednávka klampiarskych a kovoobrávacích prác na obecných budovách Miroslav Malina   834,00 EUR 
Detail Objednávka 192018 3.4.2018 Objednávka vytýčenia plynárenskych zariadení v obci Slovenský plynárenský priemysel,a.s.    
Detail Objednávka J1/4/2018 3.4.2018 Objednávka pre jedáleň:
Bravčové stehno - 5 kg, bravčové plece - 2 kg, hov. zadné býk - 7...
Cimbaľák s.r.o. 36473219   
Detail Objednávka J/2/4/2018 3.4.2018 Objednávka pre jedáleň:
Soľ - 1 bal., cukor - 1 bal., med - 1 kg, oblej olivový - 0,5 l, olej...
Inmedia s.r.o. 36019208   
Detail Objednávka 20/2018 3.4.2018 Klampiarske a kovoobrábacie práce - verejné priestranstva Miroslav Malina 41660544  834,00 EUR 
Detail Objednávka 19/2018 3.4.2018 Vytýčenie plynárenských zariadení v obci Rakúsy - okolie budovy č. 81 Slovenský plynárenský priemysel,a.s. 35815256  0,00  
Detail Zmluva bez čísla ZoD MŠ - osada 2018 30.3.2018 Zmluva o dielo k zákazke:
Stavebné práce pre projekt: "Výstavba materskej školy v obci...
Mileo, s. r. o. 45678596  524 454,36 EUR 
Detail Faktúra 2018 DF2018/166 29.3.2018 Potraviny - ŠJ Anna Ploščicová Rozličný Tovar Potraviny 35218665  100,18 EUR 
© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!