Občan

Aktuálne oznamy

1. marec 2017


Platba daní a poplatkov na rok 2017 je možná od 1. marca 2017.  

Úhradu môžete vykonať v hotovosti do pokladne na OcÚ (Bc. Božena Jankurová - budova hasičskej zbrojnice - 1. poschodie) alebo bezhotovostne prevodom na bankový účet obce: SK78 1111 0000 0066 2227 6009. Pri bezhotovostnej platbe nezabudnite v príkaze uviesť vaše meno, priezvisko a číslo domu, kvôli správnej identifikácií platby. 

Rozhodnutia s výmerom je potrebné vyzdvihnúť si osobne na OcÚ (p. Kornélia Jendrušáková - budova hasičskej zbrojnice - 1. poschodie).  Pokiaľ sa kvôli pracovným alebo iným povinnostiam nemôžete dostaviť po rozhodnutie počas stránkových hodín, požiadajte mailom na adrese: register@rakusy.sk o doručenie rozhodnutia.  

  

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!