Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Kežmarku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Kežmarok od 3. mája 2018 od 15.00 h do odvolania.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zakazuje najmä:

  • zakladať a udržiavať ohne,
  • používať otvorený oheň, 
  • fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety,
  • vypaľovať porasty bylín, krov a stromov. 

 

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarmi sú podľa § 4 písm. b) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov povinní najmä: 

  • zabezpečiť v lesoch hliadkovaciu činnosť,
  • zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia,
  • udržiavať existujúce prejadzové cesty,
  • prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou. 

 

plk. Ing. Eduard Kolodzej
riaditeľ OR HaZZ v Kežmarku

 

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!