Cvičenie vyrozumenia MH SR

18. 9. 2017 sa uskutočnilo cvičenie vyrozumenia obce prostredníctvom programu EPSIS. 

V programe EPSIS sú za obec Rakúsy nadefinované kontakty všetkých pracovníkov OcÚ, vedenia školských zariadení a iných záujmových zariadení, zamestnancov organizácií spadajúcich pod obec, členov krízového štábu, členov CO. 

Osoby, ktoré sú zahrnuté do tohto cvičenia boli zverejnené aj v mesačníku Spektrum a boli po prvom cvičení v roku 2016 upozornené, že je potrebné na zaslané sms alebo e-maily zareagovať podľa inštrukcií. 

Poprosíme všetkých, ktorí vyrozumenie nezaslali, aby tak spätne urobili v priebehu dnešného dňa. 

 

Za obecný úrad: Ing. Bystrík Václav (sms aj mail), Mgr. Marcela Fiffiková (sms),  Ing. Katarína Vdovjaková (sms),  Ing. Jaroslav Bukovina (sms aj mail),  Kornélia Jendrušáková (mail), Bc. Božena Jankurová (mail), Renáta Pitoňáková (sms), Zuzana Sebešová (mail), Martin Schön (sms).

Za organizácie v obci:

Základná škola: Mgr. Lucia Brutovská (sms), Mgr. Juraj Jakubec (sms)

Základná umelecká škola: PaedDr. Anna Fioleková (sms)

Centrum voľného času: Mgr. Monika Jurašková (sms)

Dobrovoľný hasičský zbor: Mgr. Peter Kuruc (sms)

 

Za krízový štáb (CO, povodeň + technika): Ing. Jaroslav Mačičák (sms), Milan Šavel (sms), Ján Vida (sms), František Tomeček ml. (sms), Ing. Peter Ploščica (sms),  Tomáš Malina (sms), Anton Vdovjak st. (sms), Andrej Vaverčák (sms), Jakub Gallik (sms), Lukáš Binek (sms), Maroš Oračko (sms). 

 

Ďakujeme za pochopenie.  

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!