Deň matiek

Základná umelecká škola v spolupráci s Materskou školou a Obecným úradom Rakúsy

 
pozývajú
 
všetky mamky, staré mamky, budúce mamičky
a ostatných záujemcov
 
na kultúrne podujatie pri príležitosti
 
Dňa matiek
 
09. mája 2019 (štvrtok) o 16,00 hodine
v kultúrnej sále  Obecného úradu v Rakúsoch
 
© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!