Envirofond naďalej nepodporuje naše žiadosti

22. júna 2017 bolo zverejnenie rozhodnutie Environmentálneho fondu k predloženým projektom. 

Žiadosť na zateplenie budovy Centra voľného času nebola opäť podporená. Predložená žiadosť bola kompletná, o čom svedčí nedožiadanie doplnenia. Avšak ani táto skutočnosť nezávažila na schválení projektu. 

V posudzovaní stále ostáva žiadosť na kúpu elektromobilu. Po jej vyhodnotení urobí obec kompletnú analýzu s tým, že zhodnotí predkladanie žiadostí cez uvedený fond. 

 

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!