II. ročník súťaže hasičských družstiev „Memoriál Miroslava Kovalčíka“

Dobrovoľný hasičský zbor Rakúsy a obec Rakúsy

Vás srdečne pozývajú na II. ročník súťaže hasičských družstiev

„Memoriál Miroslava Kovalčíka“

Súťaž  je zaradená do OHL Kežmarok 2019

 

Dátum a miesto konania : 25. 08. 2019, futbalové ihrisko Rakúsy  

Podmienky súťaže : podľa súťažného poriadku DPO SR platného s účinnosťou odo dňa 01. 01. 2018, ktorý bol novelizovaný a schválený Snemom DPO SR dňa 30. 11. 2013 a následne so schválenými úpravami a doplnkami Výcvikového štábu ÚzO DPO SR Kežmarok pre OHL Kežmarok schválenými dňa 12. 04. 2019.

Kategórie: muži a ženy, odmenou budú poháre za 1. – 3. miesto a diplomy pre všetkých zúčastnených

Štartovné a stravné: štartovné 5,- €, stravné 1,50- €/osoba (guláš)

Zdravotná služba : zabezpečuje usporiadateľ, v prípade zranenia súťažiaceho, ide táto udalosť na vrub vysielajúcej organizácie  vrátane všetkých nákladov s tým spojených

Časový harmonogram:

8:00 – sv. omša v kostole sv. Martina , venovaná zomrelým hasičom  DHZ Rakúsy

do 9:30 – príchod hasičských družstiev a prezentácia

9:45 – slávnostné zahájenie podujatia

10:00 – vykonanie disciplíny

Prosíme o dodržanie maximálneho času príchodu, v prípade zdržania  kontaktujte predsedu DHZ p. Ladislava Vojtaššáka na t. č. 0902 807 185 s približným časom dostavenia sa. Po ukončení súťaže bude nasledovať kultúrny program obce, na ktorý ste tiež srdečne pozvaní.

Prihlášky: zasielať do 23. 08. 2019 – pri ohlásení vopred  je potrebné oznámiť aj počet lístkov na stravu. Výber poradia podľa pravidiel súťaží OHL v ÚzO DPO SR Kežmarok pre rok 2019.

 

Kontakt: Ladislav Vojtaššák, mobil – 0902 807 185, e-mail – laco4@centrum.sk

 

 

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!