Kolaudačné rozhodnutie

Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva na základe výsledku kolaudačného konania Kolaudačné rozhodnutie k stavbe: Rozšírenie vodovodu v obci - Juh - Rad 1.

 

 

K stiahnutiu

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!