Kontrolný deň - Materská škola

V poradí siedmy kontrolný deň sa uskutočnil 29. novembra 2018. Zúčastnili sa ho zástupcovia obce a stavebný dozor. Konateľ stavebnej firmy nebol z pracovných dôvodov prítomný. Po obhliadke stavby sa určil harmonogram prác, ktoré je potrebné zrealizovať v mesiaci december. V mesiaci december sa zároveň mení frekvencia kontrolných dní, z dvojtýždňového intervalu na týždňový. Stanovený deň je štvrtok a čas 8.00 h. 

 

 

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!