Obec začína s výstavbou novej MŠ

Začiatkom roka 2017 bol obci schválený NFP vo výške cez 500 000 €, s výstavbou sa začne až v tomto roku. 

Termín výstavby výrazne posunul proces verejného obstarávania stavebných prác. Ten bol schválený príslušným RO v mesiaci február 2018.

Časový harmonogram realizácie celého projektu nie je ohrozený a bude zrealizovaný v súlade s podmienkami určenými v zmluve o NFP.

Predpokladaný termín začatia výstavby je koniec marca 2018. 

 

 

 

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!