Oznam o prenájme

Rondo, s.r.o. Kežmarok ponúka na prenájom priestory v budove č. 33 v obci Rakúsy.

 

Ponuka musí obsahovať:

- cenu nájmu za jeden mesiac

- dobu nájmu

- oprávnenie k podnikaniu (živnostenský list resp. iné oprávnenie)

 

Termín odovzdania ponuky do 29. 06. 2020 do 12:00 hod.

- osobne na prevádzke firmy Rondo, s.r.o. Kežmarok, Michalská č. 85

- mailom na adresu - rondo.kezmarok@gmail.com

 

Viac informácií v priloženej prílohe k stiahnutiu:

K stiahnutiu

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!