Oznam o výberovom konaní na pozície Odborný garant KC, Odborný pracovník KC a Pracovník KC

Obec Rakúsy vyhlasuje výberové konanie v rámci implementácie národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK 1. fáza. 

Výberové konanie sa uskutoční dňa 29. júna 2017 o 8.00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu v budove Hasičskej zbrojnice č. 34 Rakúsy.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je do 22. júna 2017.  

 

Informácie o požadovaných dokladov, kvalifikačných predpokladov, výberových kritériách a popisu obsadzovaných pozícií, nájdete v prílohe: Oznam o VK Rakúsy 2017 NP KC.  

 

K stiahnutiu

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!