Oznam o výberovom konaní na pozície pracovníkov Komunitného centra

Informácie o VK:

Informácie o výberovom konaní nájdete na tomto odkaze: Výberové konanie - pracovníci KC

Zverejnenie oznamu:

Oznam zverejnený na pracovnom portáli www.profesia.sk a www.istp.sk

Výsledok VK:

Počet uchádzačov spolu z toho:

Pracovník KC

Odborný pracovník KC

Odborný pracovník poverený riadením KC

44

15

22

7

Splnenie podmienok 19

Vybratí pracovníci
Pracovník KC
Odborný pracovník KC

 

p. Gábor
p. Rácová

 

 

 

 

 

 


 


Zápisnice z VK a ostatná dokumentácia je k nahliadnutiu na OcÚ u prednostu.

 

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!