Oznam o výberovom konaní na pozíciu Odborný pracovník poverený riadením KC

Informácie o VK:

Informácie o výberovom konaní nájdete na tomto odkaze: Výberové konanie - OPPRKC

Zverejnenie oznamu:

Oznam zverejnený na pracovnom portáli www.profesia.sk a www.istp.sk

Výsledok VK:

Počet uchádzačov 3
Splnenie podmienok 1
Vybratý pracovník p. Petrgálová

 

 

 

Zápisnice z VK a ostatná dokumentácia je k nahliadnutiu na OcÚ u prednostu.

 

K stiahnutiu

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!