Oznam o výberovom konaní na pozíciu Projektový manažér obce

Informácie o VK:

Informácie o výberovom konaní nájdete na tomto odkaze: Výberové konanie - projektový manažér

Zverejnenie oznamu:

Oznam zverejnený na pracovnom portáli www.profesia.sk a www.istp.sk

Výsledok VK:

Počet uchádzačov  
Splnenie podmienok  
Vybratý pracovník
Poznámka: vybratý pracovník odstúpil od ponuky dodatočne
bez udania dôvodu
 
Nový výber  

 

 

 

 

 

 Zápisnice z VK a ostatná dokumentácia je k nahliadnutiu na OcÚ u prednostu.

 

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!