Oznam o výberovom konaní na pozíciu Samostatný kuchár/ka

Informácie o VK:

Informácie o výberovom konaní nájdete na tomto odkaze: Výberové konanie - kuchár

Zverejnenie oznamu:

Oznam zverejnený na pracovnom portáli www.profesia.sk a www.istp.sk

Výsledok VK:

Počet uchádzačov 4
Splnenie podmienok 4
Odstúpenie od zmluvy
Dôvod: iná pracovná príležitosť
2
Vybratý pracovník
Poznámka: vybratý pracovník odstúpil od ponuky dodatočne
z dôvodu ponúknutia práce v mieste bydliska
p. Mačaková
Náhradník p. Burzová

 

 

 

 

 

 

 

Zápisnice z VK a ostatná dokumentácia je k nahliadnutiu na OcÚ u prednostu.

© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!