Oznámenie a pozvánka na verejné prerokovanie

Obec Rakúsy  oznamuje zverejnenie návrhu Územného plánu obce Rakúsy. 

Návrh vypracoval Ing. arch. Viktor Malinovský.

Do podkladov je možné nahliadnuť na Obecnom úrade obce Rakúsy.

Prerokovanie návrhu s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami verejného technického a dopravného vybavenia územia a dotknutými obcami sa uskutoční dňa 17. 9. 2015 o 10.00 ho., v zasadačke Obecného úradu Rakúsy. 

Prerokovanie návrhu s občanmi, fyzickými a právnickými osobami pôsobiacimi na území obce Rakúsy sa uskutoční dňa 17.9.2015 o 16.00 hod., v zasadačke Obecného úradu Rakúsy. 

Všetky podklady nájdete v prílohach.

 

K stiahnutiu

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!