Oznámenie o začatí stavebného konania

Okresný úrad Kežmarok - Odbor starostlivosti o životné prostredie vydáva Oznámenie o začatí stavebného konania vo veci vydania stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: Rozšírenie verejného vodovodu v osade Rakúsy.

K stiahnutiu

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!