Oznámenie o začatí územného konania

Stavebný úrad obcí a miest okresu Kežmarok - Slovenská Ves vydal verejnú vyhlášku o začatí územného konania o umiestnení stavby: "Kompostáreň" v obci Rakúsy.

Oznámenie je v súlade s § 26 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní vyvesené po dobu 15-tich dní.  

K stiahnutiu

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!