Pokračujúce rekonštrukcie

Už čoskoro budú ukončené rekonštrukčné práce na viacerých objektoch. Oplotenie cintorína v obci bolo vybranou stavebnou firmou ukončené a v súčasnosti prebiehajú iné úpravy v réžii našich technicko-hospodárskych pracovníkov. V osade bola začatá oprava miestnych komunikácií. Práce realizuje stavebná firma Cesty SK z Košíc. Práce majú byť ukončené do konca októbra 2018. V obci sa začali práce na rozšírení vodovodu v rámci novej IBV. Tieto práce budú časovo náročnejšie, nakoľko po uložení inžinierskych sietí sa plánuje s výstavbou novej pozemnej komunikácie. 

Pri všetkých stavebných aktivitách asistuje aj miestna občianska poriadková služba. 

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!