Potravinová pomoc

Slovenská katolícka charita uskutoční 7. 11. 2018 výdaj potravinovej pomoci. Výdaj sa uskutoční 14.30 h pred OcÚ (v osade bude výdaj cca od 13.00 h pri Zbernom mieste). 

Upozorňujeme, že zoznam ľudí, ktorí túto potravinovú pomoc dostanú zostavuje SKCH a OcÚ do toho vôbec nezasahuje. 

Zoznam je zverejnený v Stredisku služieb v obci. 

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!