Povinná skúška sirény

Podľa ustanovenia § 3a ods. 4 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, sa 8. februára o 12.00 hod. uskutoční preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania. Všetkým obyvateľom ďakujeme za porozumenie.
© 2020 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!