Pozvánka na zasadanie obecného zastupiteľstva

Riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v Rakúsoch sa uskutoční dňa 13. júla 2017 o 17.30 hod. v kancelárii starostu na OcÚ v Rakúsoch.

Pozvánku a program nájdete v sekcii: Samospráva obce - Pozvánky na OZ alebo na linku:  http://www.rakusy.sk/article-item-sk/pozvanka-na-oz-jul-2017/

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!