Pozvánka na zasadanie OZ

Riadne zasadanie obecného zastupiteľstva v Rakúsoch sa uskutoční dňa 18. novembra 2018 o 17.30 hod. v kancelárii starostu na OcÚ v Rakúsoch. 
 

Pozvánka je súčasťou prílohy.     

K stiahnutiu

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!