Predložená žiadosť o dotáciu

V rámci zverejnenej výzvy Ministerstva vnútra SR predložila obec žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice.  Predpokladaný termín vyhodnotenia je august 2018. O výsledku posudzovania Vás budeme informovať.  

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!