Prerušenie dodávky elektriny

Východoslovenská distribučná, a.s. oznamuje obyvateľom obce termíny prerušenia distribúcie elektriny. 

 

12. november 2018 od 7.30 do 16.00 h - odberné miesto Telocvičňa a Šatne TJ

13. november 2018 od 7.30 do 16.00 h - od rodinného domu č. 180 po č. 182, č. 192 a 200

14. november 2018 od 7.30 do 17.00 h - od rodinného domu č. 186 po 187, č. 409, od č. 176 po č. 177, č. 178, 101, 1465/4 a 1422/7

 

Počas uvedených termínoch sa bude vykonávať pravidelná údržba pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej distribučnej sústavy. Plánované prerušenie sa môže skrátiť. 

Za všetky komplikácie sa Vám vopred ospravedlňujeme.

VSD Košice 

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!