Registrácia chovov ošípaných od jedného kusa ošípanej

Regionálna veterinárna a potravinová správa v Poprade postupuje informáciu o registrácii chovov ošípaných. 

6. novembra 2018 vydala Európska komisia Vykonávacie rozhodnutie, na základe ktorého je povinná registrácia chovu ošípaných aj v prípade chovu jedného kusa ošípanej. 

K registrácii je potrebné vyplniť Žiadosť o registráciu hospodárskych zvierat, ku ktorej sa ako povinné prílohy dokladajú:

1. doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov HZ a oprávnenie užívať stavbu na chov HZ

2. tlačivo na registráciu chovu HZ

 

Žiadosť o registráciu ako aj tlačivo na registráciu získate na OcÚ Rakúsy. Oba doklady sú dostupné aj v elektronickej forme v prílohe. 

 

 

 

 

K stiahnutiu

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!