Rozhodnutie o prerušení konania

Obec Slovenská Ves, ako príslušný stavebný úrad vo veci vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: "Rozšírenie vodovodu v obci Rakúsy - Juh", prerušuje na 30 dní. 

Oznámenie je v súlade s § 26 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní vyvesené po dobu 15-tich dní.  

K stiahnutiu

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!