Rozhodnutie o umiestnení stavby

Stavebný úrad Kežmarok vydal rozhodnutie o umiestnení stavby: Cyklotrasa Rakúsy - Mlynčeky.

Rozhodnutie je v súlade s § 26 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní vyvesené po dobu 15-tich dní.  

K stiahnutiu

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!