Rozhodnutie o užívaní stavby

Mesto Kežmarok, Stavebný úrad Kežmarok vydáva rozhodnutie, na základe ktorého predlžuje dočasné užívanie stavby "Prevádzkovej budovy súp. č. 1572 na pozemku parc. č. KN C 2280/2 kat. územie Kežmarok na priestory pre účely vyučovania a výchovy žiakov ZŠ s MŠ Rakúsy" v lehote do 30. 06. 2018.

 

K stiahnutiu

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!