Skúška sirén

V piatok dňa 10. 8. 2017 o 12.00 hod.  sa v uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén.  
 

Preskúšanie varovania obyvateľstva sa na území SR vykonáva v zmysle § 3a ods. 4 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. 

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!