Správa o hodnotení strategického dokumentu PSK

Okresný úrad Prešov zverejňuje návrh strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva" na pripomienkovanie.  

Verejnosť môže orgánu posudzovaniu vplyvov na životné prostredie doručiť svoje písomné stanovisko na uvedenú adresu uvedenú v oznámení, ktorá je súčasťou prílohy, prípadne elektronickým podaním najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu. 

Oba dokumenty nájdete v nižšie priloženom odkaze. 

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-presovskeho-kraja-na-roky-2016-2020

 

 

K stiahnutiu

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!