VZN 4/2019

Dodatok č. 1, ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy

K stiahnutiu

© 2019 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!