Zápis detí do 1. ročníka

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Rakúsy oznamuje rodičom, že od 9. 4. 2018 do 11. 4. 2018 sa uskutoční zápis detí do 1. ročníka. 

Zápis sa uskutoční v obci a aj v osade.

Obec: 9. apríl 2018 od 13:00 do 16:00 h v budove ZŠ s MŠ - č. 81

Osada: 9. apríl až 11. apríl 2018 od 13:00 do 16:00 h  v budove ZŠ s MŠ - č. 260

 

Na zápis je potrebné doniesť rodný list dieťaťa, občiansky preukaz oboch rodičov, preukaz poistenca dieťaťa a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa na vstup do 1. ročníka, ktoré na požiadanie vydá detská lekárka. 

© 2018 | Obec Rakúsy | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3!